Individuální studijní plán

Nastavení individuálního studijního plánu je velmi efektivní forma, jak rychle a svépomocí dosáhnout vyšší úrovně v jazyce a konečně se posunout. Pomohu vám s angličtinou, francouzštinou a němčinou.

A jak to vlastně chodí?

Vždy se nejprve sejdeme a probereme, co přesně potřebuje, jakou má představu, identifikujeme problémové části a na tom pak stavím dál.

Budu se ptát na různé věci, které jsou důležité k správnému sestavení individuálního studijního plánu. Řeknete mi své požadavky. V druhé části vám připravím studijní plán, kde bude přesně rozepsáno, co, kdy a jak je třeba dělat k dosažení toho správného výsledku.

Přesně ode mě tedy dostanete:

  • analýzu Vašich slabých a silných stránek, toho, jak jazyk používáte
  • individuální studijní plán ušitý na míru Vašim potřebám
  • možnost konzultovat Vaše dotazy a problémy
  • seznam doporučených materiálů k dalšímu studiu

Při dodržení plánu se vaše jazyková úroveň zvýší o 1-2 úrovně již za 3 měsíce.

Tudíž poloviční čas, než byste strávili v jazykovce, min. dvakrát větší posun, za třetinovou cenu oproti jazykovce.

Kompletní služby spojené s tvorbou individuálního studijního plánu stojí 1190 Kč.