Ach ty číslovky

09.09.2018

Výuka číslovek se ve francouzštině obvykle dělí do tří bloků - nejprve se student běžně dozví, jak se vysloví a píšou číslovky od nuly do dvaceti. Tady je připraven na to, že každá číslovka, nulou počínaje a šestnáctkou konče, má svůj jednoslovný tvar. Sedmnáct, osmnáct a devatenáct si je student schopný ještě zapamatovat - jsou to sice tvary složené, ale co do počtu jsou pouze tři. Tak to ještě jde. Prozatím.

Po pár lekcích se student dozví, jak je to s těmi záludnými číslovkami dál. Konkrétně se dostane do čísla 69. Právě zde končí další pravidlo, které se číslovkami prolíná od 21 právě do 69. Zde je lektorem upozorněn, že je třeba dát si pozor na tzv. jedničkové tvary (číslovky zakončené jedničkou), které pro svou výslovnost přibírají spojku "et" (mé upozornění zde ihned skočí k výslovnostní stránce, která zakazuje vázání konečného "t" a následujícím slovem).

No a to nejtěžší nakonec. Tím je výčet zbylých číslovek, počínaje 70. Zde už student musí sčítat, násobit, spojovat. V první chvíli bývají studenti vyloženě v šoku. S pocitem, že tohle se nemůžou nikdy naučit, se mě ptají: "PROČ??"

Proč to tak je? Proč mají takový složitý systém? Odpověď na otázku "proč" bohužel neznám. Vývoj jazyka tomu tak chtěl. S tím už teď nic nenaděláme. Co ale dělat můžeme, je pomoci mozku a naší paměti k lepšímu zapamatování toho všeho.

Od svých studentů mám vypozorováno, které číslovky jim dělají největší problém. A proto jsem se zamyslela nad tím, jak by se zrovna tato čísla dala zapamatovat.

Jedná se o číslovku 7, 15 a 50. Je to i váš případ? Také máte problém se zapamatováním si právě těchto čísel? Tak třeba vám pomůže tato pomůcka:

SEDM - francouzsky SEPT

Zkuste si to představit takto:

SEDM = SEPT = SEKYRKA

Člověk si dané slovo nebo výraz pamatuje vždy lépe, pokud ho vnímá více smysly najednou. Tady propojíme obraz se zvukem, a to jak českým, tak i právě tím francouzským.

Druhou problematickou číslovkou pro mé studenty je patnáctka.

PATNÁCT - francouzsky QUINZE [kε̃z]

  • tato pomůcka vychází z fonetické stránky slova
  • je zde nosová hláska, takže základem je správná výslovnost
  • toto pomocné slovíčko se vybaví především hospodyňkám, ale ani gurmáni by s tím neměli mít problém 😊


[kε̃z] = kelímek zakysanky

Poslední nezapamatovatelnou číslovkou, která často činí problém, je padesátka. Opět tu pracujeme s nosovkou, takže při použití následující pomůcky je třeba myslet právě na výslovnost. Padesátku bychom si mohli připodobnit takto:

PADESÁT - francouzsky CINQUANTE [sε̃kɑ̃t]

[sε̃kɑ̃t] = sekačka

Toto jsou jen tipy na tři nejsložitěji zapamatovatelné číslovky mých studentů. Se slovy a výrazy v cizím jazyce si můžete hrát libovolně a vymyslet si vlastní pomůcky, které vám vždy napoví, jaká je správná výslovnost nebo třeba psaná podoba, pokud vám právě toto činí problém. Čím bizarnější kombinaci obrázku nebo příběhu vymyslíte, tím se vám to bude lépe pamatovat. Vyžaduje to množství času, které je třeba věnovat vymýšlení a sestavování nápověd, ale už to všechno je proces učení, ve kterém přemýšlíte nad slovíčky nebo gramatikou a to vše vás posouvá blíže k cíli. A jak mi řekla moje studentka: "Takto ztvárněné číslovky už určitě nikdy nezapomene!" 😊