Obchodní podmínky

Obchodní podmínky naší spolupráce v rámci výuky cizích jazyků

  • Výuku lze objednat e-mailem nebo prostřednictvím sms, WA nebo Messengeru.

  • Další lekci plánujeme společně na konci hodiny, pokud se nedomluvíme jinak.

  • Materiály, které dostáváte v rámci výuky, jsou určeny výhradně pro vás.

  • Pokud se nemůžete zúčastnit lekce, informujete mě minimálně 24h před začátkem lekce. Pokud zrušíte lekci v době kratší než 24h před jejím začátkem, fakturuji vám ji v plné výši.

  • V případě, že se z různých důvodu nemůžete zúčastnit domluvené online lekce, připravím vám video lekci, abyste další týden mohli plynule navázat.

  • Pokud se nemůžu ze závažných důvodů zúčastnit lekce já, neprodleně vás informuji a lekci nefakturuji.

  • V případě, že nepříznivá epidemiologická situace nedovoluje provozovat prezenční výuku, na které jsme se domluvili, považuje se za adekvátní náhradu výuka prostřednictvím platformy Zoom a za použití dalších nástrojů (Google Classroom, Quizlet, WA atd.)

  • Čas lekce začíná běžet ve stanovený čas. Přijdete-li pozdě, zmeškaný čas se započítává do doby lekce. Přijdu-li pozdě já, zmeškaný čas vám nahradím.

  • Cena za poskytování lektorských služeb zahrnuje: výuku v daném časovém rozsahu, další zasílané aktivity (dle výběru výukového balíčku), individuální přístup, výukové materiály připraveny do hodiny.

  • Úhrada lekcí se provádí předem na bankovní účet dle fakturace. Nejsem plátcem DPH.