O mně

Francouzština si mě vybrala už na střední škole, kde jsme se pomalu seznamovaly a má vášeň pro ni propukla jejím studiem na vysoké škole. Během svého studijního pobytu ve Francii jsem měla možnost poznat francouzské školství, kulturu a život. Prostřednictvím školní praxe a následně své soukromé jsem se dostala do styku s různými jazykovými materiály a technikami výuky, se kterými pracuji ve svých kurzech.

Nejosvědčenější metoda je učení se přirozenou formou, přesně tak, jak jste si osvojili svou mateřštinu. A v tomto duchu jsou vedeny všechny mé kurzy, individuální lekce a další aktivity učení se francouzštiny a češtiny, které svým studentům nabízím.