O mně

Francouzština si mě vybrala už na střední škole, kde jsme se pomalu seznamovaly a má vášeň pro ni propukla jejím studiem na vysoké škole. Během svého studijního pobytu ve Francii jsem měla možnost poznat francouzské školství, kulturu a život. Prostřednictvím školní praxe a následně své soukromé jsem se dostala do styku s různými jazykovými materiály a technikami výuky, se kterými pracuji ve svých kurzech.

Sama na sobě jsem vyzkoušela metody, které doporučuji svým studentům. Znalosti jazyků, které aktivně nebo pasivně ovládám, jsem získala jako univerzitní studentka, individuálními lekcemi s lektorem nebo jako samouk. Proto jsem schopna vám nabídnout metody ze všech stylů výuky a sami se najdete v tom, co je pro vás to pravé.