Reference

Veronika B. - individuální lekce

Hodiny francouzštiny s lektorkou Markétou plně naplnily moje očekávání. Hledala jsem kurz, který by byl především zaměřený na konverzaci a doplňoval mezery v gramatice, zároveň takový, který by mi dal možnost vybrat z různých časových možností. Tuto nabídku jsem našla právě u paní Markéty, která hodiny přizpůsobila přesně mým požadavkům. V hodinách probíráme různá témata, vše ve francouzštině. Strach z mluvení se podle mě zdařil odbourat a celkově rozmluvení se v tomto jazyce splnilo mé představy :-) Paní Markéta je hrozně milá a přátelská, vždy se na všem domluvíme, přizpůsobí se časovým možnostem. V hodinách budu určitě nadále pokračovat. Můžu vřele doporučit těm, kteří dají přednost příjemné a milé atmosféře během hodin a přizpůsobení výuky požadavkům studenta před otrockým vyplňováním cvičení v učebnicích. Hodiny jsou jiné, přátelské, přirozené, bez učebnic. Já bych neměnila ;-)


Romana M. - individuální lekce

Vyučovací hodiny s mou lektorkou se vyznačují vysokou profesionalitou. Do detailu je splněn cíl vyučovací jednotky, tzn. výraznou část vymezeného času zabírá právě konverzace.
Spíše doplňkovou, avšak nezbytnou, součástí hodiny je i gramatická složka.
Na hodinách francouzštiny se mi líbí přátelská a uvolněná atmosféra a flexibilita, s jakou jsou jednotlivá témata probírána.
Zcela zásadní pro mne bylo to, abych se zbavila obav z mluveného projevu, což se, dle mého pocitu, daří. Pokud to bude možné, hodlám i nadále pokračovat ve studiu francouzského jazyka právě s lektorkou Markétou.
 

Michal - středně pokročilí

Degustace zcela naplnila očekávání, odnesl jsem si řadu cenných poznatků a rozhodně se mi líbila. Velice Vám děkuji za její zorganizování.

Myslím, že degustaci můžeme považovat za víc, než jen zpestření výuky. Jsem totiž přesvědčen o tom, že ke studiu cizích jazyků by do určité míry mělo být zahrnuto i studium kultury, životních projevů a zvyklostí typických pro země, v nichž se tímto jazykem hovoří. Tudíž lze o této degustaci hovořit jako o jedné z mnoha forem výuky... ;)

Nikol - mírně pokročilí

Navštěvovala jsem kurzy francouzštiny už dříve, slovní zásobu docela mám, ale když jsem měla začít mluvit, byl to velký problém. V jazykové škole jsem měla velký problém s učebnicí, za se kterou jsme pracovali. Učebnice jsou velmi drahé a témata jsou strašná. Tady se mi velmi líbí, že se učíme bez učebnic. Bavíme se o cestování, jídle, chodíme k rodilému francouzovi vařit. Je to skvělé. Myslím, že se moje francouzština velmi zlepšila a hlavně už nemám strach mluvit.

Věra M. - středně pokročilí

Učit znamená poznávat nové. A s tímto krédem vyhledává naše lektorka možnosti, jak se v jazyce zdokonalit. Mezi ně patří třeba setkávání s rodilými Francouzi, naposledy spojené s vařením podle francouzských receptů. Kromě dobrot jsme poznali, jak se které ingredience jmenují, zapsali jsme si názvy kuchyňských přístrojů a při konzumaci probrali "život". Takhle si představuji využití cizího jazyka v praxi. Nenásilně, bez zbytečného stresu a tak jednoduše, jak se mezi lidmi opravdu mluví. Díky, Markéto.